FUCK REALITY.

Ask me anythingNastępna stronaArchiwum

"Zaczęłam idealizować. A to jest bardzo niebezpieczne. Nie dostrzegasz wielu dobrych rzeczy, które cię spotykają, tylko tęsknisz za jakimś wyobrażeniem. I żyjesz oczekiwaniami."

- Edyta Olszówka (via polskie-zdania)

(via notocoo)